Service Level Agreement

1. Voor het uitvoeren van expertiseopdrachten garandeert PENTA de volgende dienstverlening:

  • De ontvangst van een nieuwe opdrazcht wordt onmiddellijk per fax of E-mail bevestigd. Indien noodzakelijk of gewenst wordt nog dezelfde dag een expertise ter plaatse uitgevoerd of kunnen onmiddellijk de nodige vaststellingen ter plaatse worden verricht
  • Binnen de 24 uur wordt een dossier voor de 1ste maal doorgenomen en worden de nodige contacten gelegd met verzekerde, makelaar en eventuele tegenpartijen. De nodige expertiseafspraken worden gemaakt in functie van de noodwendigheden van het dossier en rekening houdend met de betrokken partijen
  • Binnen de 48 uur na de eerste vaststellingen of de 1ste expertise wordt indien noodzakelijk een voorlopig verslag overgemaakt aan de opdrachtgever per fax of E-mail. Dit verslag omvat een eerste globale weergave van de omstandigheden, aard en oorzaak van de schade met een indicatie over de te verwachten omvang van de schade
  • Binnen de 5 werkdagen na een laatste expertise-activiteit wordt een definitief expertiserapport per mail of per post overgemaakt aan de opdrachtgever. Dit rapport bevat een omstandig verslag over de omstandigheden, aard, oorzaak en omvang van de schade. Eventuele vertrouwelijke informatie wordt in een apart briefdocument meegedeeld

2. Tijdens de uitvoering van de expertiseopdracht waakt PENTA over de volgende principes:

  • Een multidisciplinaire aanpak van het dossier vanuit een technische achtergrond
  • Een objectieve benadering van het probleem en het streven naar een kwalitatieve en heldere verslaggeving
  • Een interactieve houding ten aanzien van de opdrachtgever, waarbij de evolutie van het dossier op de gepaste momenten wordt geëvalueerd
  • Een professionele houding in de omgang met alle betrokken partijen in overeenstemming met de deontologische code van schade-expert