Internationaal

 

Voor de uitvoering van expertises in het buitenland kan PENTA beroep doen op een netwerk van lokale correspondenten. Bij de keuze van deze correspondenten worden dezelfde kwaliteitsparameters in acht genomen als deze die PENTA voor zichzelf oplegt. In hoofdzaak betekent dit:

  • Kwalitatief werk vanuit een technische achtergrond
  • Multidisciplinariteit
  • Flexibiliteit en onmiddellijke beschikbaarheid

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke kantoren die een zelfde technische specialisatie en professionaliteit kunnen aanbieden. Op die manier kan PENTA dezelfde service en kwaliteit voor buitenlandse expertises aanbieden als voor de eigen nationale activiteiten.

Voor Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, Duitsland en Turkije werd inmiddels een professioneel samenwerkingsakkoord gesloten met onze vaste correspondenten waarbij een wederzijds partnership tussen de verscheidene kantoren tot stand kwam.

Voor een verdere uitbreiding van ons netwerk worden momenteel gelijkaardige partners aangezocht in Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa.

Partners

-  Frankrijk  -  CPA-experts
-  Italië  -  PCB & Partners
-  Spanje  -  Baukost
-  Duitsland  -  Ingenieurbüro Feindt
-  Polen  -  Nemu Eksperci
-  Turkije  -  Vitsan