ing. Wouter Nagels

GSM: +32 (0)473/97 94 29
wouter.nagels@penta-expertise.be
Licentienr: Lic. Min. BZ 14.1147.02

Opleiding

 • 1984-1988: Industrieel Ingenieur, optie Industriële Chemie - proces automatisering

Beroepservaring

 • 1990-1991: controleur op vervoer van chemicaliën per tankschip, railcar en tankwagen bij SGS Depauw & Stokoe nv
 • 1991-2003: schade-expert bij ITS
 • 2003-heden: schade-expert bij Penta nv

Specifieke expertise-ervaring

 • Chemie:  

 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Contaminaties, productieonderbrekingen en storingen
 • Nazicht chemische processen
 • Laboratorium-analyses
 • Voeding- en farmaceutische sector :

 • Onderzoeken naar herkomst van contaminaties      
 • Opstellen en beoordeling van  re-call acties
 • Onderzoek en bepaling of voedingsproducten nog consumptiegeschikt zijn
 • Schade koeltransporten
 • Tuin- en landbouw: 

 • Oogst en productieverliezen
 • Bepaling van de oorzaken en herkomst
 • Sproeischade en oogstbederf
 • Boomschade en waardebepaling van bomen
 • Milieu:  

 • Bodemverontreiniging :  organiseren en coördineren van  bodemsaneringen