milieu

Specialisaties

 • Bodemverontreiniging
 • Water- en luchtpollutie
 • Toetsing aan het wettelijk kader (VLAREM, milieuvergunning, ...)

Expertises in het kader van Brandpolis, BA-polis van brandstofleveranciers, tankenbouwers, enz. ...

Voorbeelden van expertises en onderzoeken

 • Bodem verontreiniging na lek in ondergrondse aardolie pijpleiding
 • Bodem verontreiniging na overvulling mazouttank
 • Sanering na lek in FeCl3 pijplijn
 • Gebouwsanering na lek in bovengrondse mazout opslag
 • Sanering van een rivier na accidenteel petroleumverlies
 • Onderzoek na lekkage van batterijvloeistof
 • Onderzoek na aantasting door vrijgekomen metalen deeltjes
 • Asbestsanering na dakrenovatie 
 • Financiële controle van bodemsaneringswerken